Notícies

Crida a comunicacions i microxarrades del II Workshop de Democràcia i Participació ‘Cooperació o competició entre l’esquerra perifèrica i estatal?’

1/5/2017

Un dels dilemes més freqüents per als partits nacionalistes abans i després de les eleccions té a veure amb l’establiment o no de mecanismes de cooperació amb altres partits. En molts casos, especialment quan només hi ha un partit nacionalista, el dilema es presenta en termes de cooperació o competició amb partits estatals ideològicament pròxims en termes de l’eix esquerra-dreta. En quines circumstàncies és millor optar per la competició electoral? En quins és millor cooperar?

La segona edició del Workshop de Democràcia i Participació, organitzat per la Fundació Nexe, amb la col·laboració de l’ACV Tirant Lo Blanc, pretén donar resposta a aquestes preguntes en un Workshop que s’estructura en dues jornades. La primera d’elles, que tindrà lloc el 16 de juny, comptarà amb una ponència inaugural i un espai reservat per microxarrades, mentre que la segona, el 17 de juny, es planteja com un espai de reflexió conjunta i debat d’idees entre representants polítics dels principals partits de l’esquerra arreu de l’Estat espanyol.

La Fundació Nexe vol fomentar la participació activa de les persones participants en les jornades. Per això, encoratgem a totes aquelles persones interessades en la temàtica a presentar propostes per a les microxarrades, així com a persones de l’àmbit acadèmic, a presentar comunicacions escrites. Les propostes de microxarrades seleccionades pel comité científic es presentaran el primer dia del Workshop, el dia 16 de juny, mentre que les comunicacions escrites escollides seran incloses en una publicació posterior.

T’animes a participar-hi?

La crida a comunicacions i microxarrades va dirigida a persones investigadores en l’àmbit de les Ciències Polítiques i Socials, estudiants/es universitaris/es, càrrecs electes o representants locals dels partits i, en general, a qualsevol persona interessada en la temàtica o que treballe en aquest àmbit.

Per a presentar les propostes de comunicacions i/o microxarrades cal descarregar-se i emplenar el següent formulari i enviar-lo a nexe@fundacionexe.org amb l’assumpte “II Workshop de democràcia i participació” abans del 21 de maig. Llegiu tots els detalls ací.



Tags: Fundació Nexe, participació ciutadana.



Tags: Fundació Nexe, participació ciutadana.



cerca