Notícies

“Migracions i Minories Culturals i Lingüístiques a Europa”, nou monogràfic del Centre Maurits Coppieters

9/3/2017

El Centre Maurits Coppieters, organització europea de la qual forma part la Fundació Nexe, ha publicat un nou monogràfic que aborda la integració de les persones migrades a societats complexes on conviuen dues o més llengües. El monogràfic exposa que el nombre creixent de persones migrades no només planteja grans reptes en matèria d'acollida i de integració social, sinó que també pot tenir conseqüències imprevistes per a comunitats especifiques, especialment les minories tradicionals.

Europa compta amb una gran diversitat lingüística i cultural, amb més de 80 llengües autòctones, moltes d'elles sense protecció i sense caràcter oficial. En aquest context, l’arribada de persones nouvingudes a territoris on conviuen dues llengües, una d’elles la dominant socialment, suposa un risc per a la llengua minoritària, degut a que les nouvingudes generalment opten per la llegua dominant com a mecanisme de integració social. Una altra de les conseqüències és l’augment de les actituds xenòfobes i negatives a la societat.

El monogràfic explora amb profunditat els efectes que els fluxos migratoris estan tenint sobre les minories culturals i lingüístiques a Europa. A més, es recullen experiències d’èxit, bones pràctiques i les polítiques públiques més adequades per fer front a aquesta problemàtica. La publicació monogràfica recull les principals aportacions dels experts participants a la conferència titulada “Les migracions i les minories culturals i lingüístiques a Europa”, organitzada per la Fundació Ezkerraberri, EHUgune i el Centre Maurits Coppieters, que tingué lloc el 26 de maig de 2016 a Bilbao. Tags: internacional, multilingüisme, llengua.Tags: internacional, multilingüisme, llengua.cerca