Demos

‘Un país nou. Valencianisme, prosperitat i democràcia’ #Demos7

23/6/2015

Descarregueu el llibre en versió pdf o adquiriu-lo en paper ací

Aquest és un llibre coral, de moltes veus (vint-i-tres en concret), però que presenta un fil conductor comú, amb els tres eixos del subtítol: el valencianisme, la prosperitat i la democràcia; precisament les tres raons de ser de la Fundació Nexe.

Les veus del llibre són una selecció de quaranta-un articles dels prop de dos-cents que la Fundació ha anat publicant en la seua web al llarg dels darrers cinc anys, entre novembre del 2010 i abril del 2015, i que ara recuperem en forma de llibre per a celebrar el nostre cinqué aniversari.

Articles de Julià Álvaro, Marina Aparicio, Jaume Barber, Vicent Baydal, Raül Burriel, Vicent Canet, Vicent Cucarella, Fran Ferri, Jaume Flor, Pere Fuset, Anna Garcia, David Joan Marí, Amadeu Mezquida, Ferran Puchades, Vicent Puchades, Joan Sanchis, Elies Seguí, Elisa Signes, Vicent Sos, Nathalie Torres, Miquel Villamon, Carlos Villodres i Vicent Flor (editor).

Títol: Un país nou. Valencianisme, prosperitat i democràcia
Editor: Vicent Flor
Fundació Nexe, maig del 2015. 175 pàg.
Demos, 7.
ISBN: 978-84-943249-4-9

Descarregueu el llibre en versió pdf o adquiriu-lo en paper acíTags: Fundació Nexe.Tags: Fundació Nexe.cerca