Àgora

‘Valors per a un republicanisme cívic valencià’, #AgoraNexe1

24/2/2015 Per Joan Alfred Martínez

Descarregueu el text en pdf.

En aquest document Joan Alfred Martínez proposa una ètica pública d’inspiració republicana i humanista, aplicada al cas del País Valencià. Vol ser un instrument d’acció política imprescindible per a regenerar les institucions democràtiques, danyades per les desigualtats creixents, els abusos de poder, la corrupció i la desafecció política de la ciutadania. Aquesta proposta, formulada des d’una teoria política normativa lligada al context social i històric, es concreta en cinc valors en favor d’un «republicanisme cívic valencià»: 1) la vocació sincera de diàleg i la voluntat d’acord, pacte o consens; 2) la reivindicació del paper de la societat civil; 3) la raó anamnètica: recuperar la memòria històrica; 4) les exigències de regeneració democràtica; i 5) el subjecte sociopolític «poble valencià»: demos/ethnos i federalisme.

Títol: Valors per a un republicanisme cívic valencià. Idees per a l’acció del valencianisme
Autors: Joan Alfred Martínez i Seguí.
Fundació Nexe, febrer del 2015. 50 pàg.
Àgora, 1.
ISBN: 978-84-943249-1-8Tags: política valenciana, identitat valenciana, cultura democràtica.cerca