Demos

'El darrer cicle immobiliari al País Valencià' #Demos5

4/2/2014 Per Josep Lluís Miralles

Descarregueu el llibre en versió pdf o adquiriu-lo en paper ací.

A Espanya, i particularment al País Valencià, hi ha una extensa experiència en planejament i gestió urbanístics. El sector de la construcció, d’edificació i d’obra civil, ha sigut un dels pilars del creixement econòmic en diferents períodes, especialment al País Valencià. Ara bé, quan la construcció es converteix en una finalitat per si mateixa com a excusa per a especular amb el sòl, el desenvolupament no és sostenible i porta com a conseqüència la misèria econòmica, social i ambiental que vivim. Aquest llibre fa una radiografia d’aquest procés i les seues conseqüències; i acaba amb unes conclusions per a ajudar els valencians a concretar un projecte col·lectiu de futur basat en el treball productiu i no en l’especulació.

Josep Lluís Miralles i Garcia és doctor enginyer de camins, canals i ports, i exerceix de professor titular d’Urbanística i Ordenació del Territori a la Universitat Politècnica de València. Actualment és director del Departament d’Urbanisme de la UPV.

A la premsa:
Levante, 11/1/2014. "El veneno oculto del ladrillo".

Títol: El darrer cicle immobiliari al País Valencià. O el progrés de la misèria
Autor: Josep Lluís Miralles i Garcia.
Fundació Nexe, 2014. 108 pàg.
Demos, 5.
ISBN: 978–84–940877–2–1

Descarregueu el llibre en versió pdf o adquiriu-lo en paper ací.

 Tags: urbanisme, economia valenciana.Josep Lluís Miralles

Tags: urbanisme, economia valenciana.Articles de Josep Lluís Miralles

31/7/2017
L’AVE, el túnel passant i l'horta

cerca