Documents

Memòria d'Activitats 2013 - Fundació Nexe

4/2/2014

L'any 2013 ha estat un any de consolidació per al projecte de la Fundació Nexe. Seguint la seua vocació de banc d'idees per al valencianisme durant l'any s'ha continuat amb la presentació dels diversos quaderns #Demos editats amb anterioritat i també  ha vist la llum el #demos4 "Una nova planta per als valencians" obra del professor de Dret Administratiu , Andrés Boix.

També ha estat l'any d'estrena d'una nova col·lecció. "Pensar el País Valencià",  que es va obrir amb la publicació del llibre col·lectiu "Nació i identitats" a l'Editorial Afers. Un volum, coordinat per Vicent Flor i amb pròleg de Joan Francesc Mira, que serví de fil conductor per a les Trobades Nexe celebrades al Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València. 

Durant l'any també s'ha consolidat l'aposta per la reflexió amb el manteniment dels butlletins digitals que contenen els articles d'opinió i altres continguts mostrats al web, i pel valencianisme en xarxa, amb la col·laboració estreta en bona part de les activitats  organitzades per  l'ACV Tirant lo Blanc.

Des d'ací pots descarregar-te en PDF la memòria d'activitats 2013 de la Fundació Nexe presentada en la Reunió del Patronat del dia 1 de febrer de 2014.Tags: Fundació Nexe.Tags: Fundació Nexe.cerca