Editorial

XXIIIa Universitat del Tirant: propostes per a vertebrar el país

9/12/2013 Per Nathalie Torres

Acabem l’any amb la Universitat del Tirant, que en aquesta XXIIIa edició està dedicada a la reforma de l’administració local: «Municipis, comarques, províncies. Propostes per a vertebrar el país». A pesar de no haver centrat l’atenció del debat públic actual, aquesta és una reforma de gran transcendència que ultrapassa la racionalització administrativa i la sostenibilitat econòmica (pilars sobre els quals descansa la defensa del Govern central) per a endinsar-se, fent un tirabuixó constitucional, en la recentralització estatal i la liquidació de l’estat de benestar. En l’aperitiu legislatiu, la Llei d’Estabilitat Pressupostària i el Reial Decret 4/2012, de Pagament als Proveïdors, aplanaren el camí que desembocarà en una reestructuració on el govern popular de Mariano Rajoy fa confluir dues aspiracions de la dreta ultramuntana espanyola: d’una banda, el retorn de competències a l’estat, i de l’altra, la privatització gradual del sector públic. De tot plegat, en diuen Llei de Racionalització (llegiu recentralizació) i Sostenibilitat (llegiu privatització) de l’Administració Local. Per descomptat, com en altres ocasions, els governs populars (autonòmic i central) argumenten que la crisi econòmica els obliga a emprendre mesures doloroses (com ara la liquidació de RTVV) però necessàries per a garantir, per exemple, llits d’hospital o centres escolars.

La dicotomia no pot ser més falsa, perquè a banda d’obligar la ciutadania a triar entre uns serveis i uns altres (quan l’estat de benestar els hauria de garantir tots alhora), converteix els municipis en culpables d’un deute públic del qual són responsables només en un 6%. La proposta legislativa, a més, redueix el paper dels ajuntaments a la mínima expressió, tant des del punt de vista participatiu com competencial. Quant a la participació ciutadana en la política, si en els últims temps estan en entredit tant les institucions públiques i els polítics com el mateix sistema democràtic (veg. #demos3, Valencians i democràcia. Del malestar a la proposta, de Carlos Villodres), aquesta reforma legislativa en compte de buscar solucions a un malestar generalitzat per la via de la participació reforça el paper de les diputacions provincials, on els representants no són triats directament. Pel que fa a les competències, fins ara han sigut els municipis els que han garantit la prestació dels serveis socials fonamentals per a evitar l’exclusió social dels col·lectius més febles. Tanmateix, amb la nova llei, la gestió dels serveis relacionats amb les persones (serveis de formació i ocupació, ajuda als majors, violència masclista, escoles infantils, habitatge social, etc.) podrà ser privatitzada, amb el perill consegüent de deixar els sectors més vulnerables sense professionals de referència.

Els dies 13 i 14 de desembre, a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, la Universitat del Tirant, «Municipis, comarques, províncies. Propostes per a vertebrar el país», aborda el tema del municipalisme des d’una perspectiva crítica però constructiva alhora. El #demos4, Una nova planta per als valencians. Possibilitats i límits per a l’organització política i administrativa del País Valencià dins la Constitució de 1978, elaborat pel soci del Tirant i professor de Dret Administratiu de la Universitat de València, Andrés Boix Palop, que es presenta el dissabte, a les 11 h, planteja, de fet, «propostes de reforma per a bastir un model més eficaç, funcional, pròxim i democràtic (...) un ampli ventall d’idees orientades a una radical transformació de la planta institucional valenciana». Juntament amb aquest nou document de treball de la Fundació Nexe, les taules redones dedicades a les actuals institucions de govern i al paper dels municipis més menuts, així com la presentació de diverses experiències locals de caràcter innovador conformen un programa complet que també comptarà amb la presència del diputat al Congrés per Compromís, Joan Baldoví.

Com cada any, esperem que la Universitat del Tirant siga, una vegada més, el fòrum per a debatre quina ha de ser la resposta del valencianisme als reptes que el futur ens reserva als valencians. En aquesta ocasió, ens enfrontem a una concentració del poder en institucions poc compatibles amb la democràcia directa; a l’eliminació de fórmules de cooperació altament positives com les mancomunitats i a la pèrdua de milers de llocs de treball de l’àmbit socioeducatiu. En definitiva, ens enfrontem a una reforma que posa en perill la qualitat de vida de la ciutadania i l’articulació territorial del País Valencià, i sobre això, alguna cosa tenim a dir.

Nathalie Torres Garcia
Presidenta de l’ACV Tirant lo Blanc i Fundació NexeTags: organització territorial.cerca