Opinió

Violència de gènere i dones immigrades

20/12/2012 Per Marina Aparicio Barberán

El passat 14 de novembre, dia de la segona vaga general en l'actual legislatura de Mariano Rajoy, el Partit Popular, en solitari, va aprovar a les Corts el projecte de llei integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana (RE número 27.080). La norma va comptar amb els vots en contra de cinc diputats socialistes, ja que ni Compromís ni Esquerra Unida eren a la Cambra, com a conseqüència de la mencionada vaga general, fet que el Partit Popular va aprofitar per a aprovar un projecte amb gran quantitat de mancances. Jorge Cabré, conseller de Justícia i Benestar Social, va manifestar la seua satisfacció i va fer referència a l’oportunitat de l’aprovació de la norma, ja que el 25 de novembre es va commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

Aquesta norma no fa pràcticament referència a les dones immigrades —només en l’article 8 de la Llei. Això no obstant, ser una dona immigrada comporta una acumulació de situacions susceptibles de risc: ocupació en treballs més precaris i el seu impacte en la salut física i psíquica, discriminació en el país al qual immigren, inexistència de xarxes familiars o socials de solidaritat i suport, el desconeixement de l’idioma… Aquests contextos condueixen, al mateix temps, a patir situacions d’extrema vulnerabilitat, com és ser víctima de violència de gènere, a causa de la major incidència de la violència en societats fortament patriarcals. Uns contextos en els quals hi ha normes culturals —algunes totalment insanes per a les dones— que no es qüestionen i que promouen el control i la dominació per part dels homes sobre les dones. Una violència que és encara més encoberta i invisible.

La població immigrada al País Valencià, segons les dades del Padró Municipal del 9 de febrer de 2012, era de 880.782 habitants, que representa el 17,21% del total de la població (5.117.190 habitants), dels quals són dones 420.094, el 47,6% del total de les persones immigrades.

El País Valencià ocupa el tercer lloc en nombres absoluts de dones mortes en el període 2007-2010: 35 dones mortes, un 12,63% del total de l’Estat espanyol. Des del 2004 fins al 2012, han mort 69 dones, de les quals 29 eren estrangeres, quantitat que representa un 42% del total, mentre que la resta, un total de 40 dones (57,9%), eren d’ací. Si observem les dades, podem veure que el nombre més elevat de dones estrangeres mortes és en els anys 2007 i 2008 (10), mentre que el de dones espanyoles mortes es produeix durant els anys 2004 i 2006 (6).

Per tant, observant les dades, cal fer una major labor respecte a la violència de gènere i, molt especialment, en relació amb la que sofreixen les dones immigrades al País Valencià. Com he indicat adés, les dones immigrades estan més exposades a patir abusos com la violència física o psicològica. Abusos que van acompanyats de la situació d’estrés que implica pair aquests abusos, perquè el fet d’emprendre accions només afegiria una major càrrega a les seues vides i un major sentiment de desconnexió i desarrelament. Per tots els motius exposats, cal atendre les necessitats d'aquestes dones immigrades, per a eliminar o reduir el màxim possible les situacions de vulneració que pateixen.Tags: immigració.cerca