Opinió

'¡Que investiguen ellos!'

3/12/2012 Per Vicent Flor

Provoca una certa tristesa haver de recordar l'any 2012 que la inversió en recerca, desenvolupament i innovació és fonamental en la modernitat actual. No debades prestigiosos científics socials han qualificat les actuals com a societats del coneixement. La ciència i la tecnologia són decisives en el món globalitzat i distingeixen les societats avançades de les que van a remolc.

El País Valencià inverteix en recerca i desenvolupament l’1,01% del seu PIB, un euret de cada cent, menys de la meitat de la mitjana de la Unió Europea i, encara pitjor, menys que la mitjana espanyola, que és l’estat que ocupa en aquest afer el vergonyant lloc setzé de l’Europa dels 27, situat fins i tot per davall de Portugal i d’Irlanda. Tenint en compte que la despesa espanyola és molt baixa i que la població valenciana representa el 10,84% del conjunt de l’estat, ací tan sols s’inverteix el 7,4% del total. Contràriament, Madrid, amb el 13,75% de la població, concentra el 26,5% de la despesa en R+D i el 23,8% dels investigadors. Veges tu quina casualitat!

On resulta més dramàtica la manca d’inversió en R+D és en el sector empresarial (tan sols el 5,7% del total) i, encara més significatiu, en les empreses de servicis d’alta tecnologia (6,17%) i en les empreses manufactureres d’alta i mitjana-alta tecnologia (3,94%). Pel que fa a l’administració pública, tan sols arriba al 4,7% mentre que Madrid acapara ni més ni menys que el 36,9% de la inversió global de tot l’estat. La Generalitat Valenciana i, en general, la resta d’administracions públiques i, paradigmàticament la «central», s’han desentés, amb resultats dramàtics, d’invertir en ciència i en tecnologia al País Valencià. Què més volen aquests levantinos si ja tenen taronges, sol i platges!

Així mateix, en l’àmbit de les institucions privades sense ànim de lucre s’inverteix tan sols un esquifit 3,3% (Catalunya, contràriament, arriba al 35,7%). En canvi, l’ensenyament superior és l’únic sector en què les dades són més altes que la mitjana espanyola. Les universitats valencianes, tan blasmades per un antiintel·lectualisme suïcida promogut per les classes dirigents, són, malgrat tot i sense voler idealitzar-les, una font per a l’esperança. Tanmateix, el Consell els redueix el pressupost d’una manera suïcida. Els resultats els patirem ben prompte.

De fet, el País Valencià no sols ha de suportar inversions ínfimes en recerca sinó que, a més a més, aquesta es reduí el 2011 respecte al 2010 un 3,4%, una baixada més pronunciada que la mitjana espanyola (-2,8%). En la UE, tanmateix, aquesta despesa s'incrementà, tot i que lleugerament. A Alemanya, per exemple, signaren un pacte d’estat per a blindar i fins i tot incrementar l’aposta en R+D. Les tisores no tocaran aquesta partida. Saben el que es fan.

Hi ha models que volen eixir de la crisi quasi exclusivament via l’empobriment de les classes treballadores. I ací s’ha apostat clarament per aquest. Recuperar competitivitat tan sols per la via de baixar salaris (molt temptadora per a alguns atenent el 28% de desocupació que patim) no sols té conseqüències a hores d’ara —un increment dels anomenats working poors, treballadors per davall del llindar de la pobresa— sinó també a mitjà i llarg termini: convertir-nos bàsicament en cambrers i paletes, barats, dels europeus septentrionals. ¿Volem ser això al llarg del segle XXI?

Ja ho digué aquell «geni» del nacionalisme espanyol que es deia Miguel de Unamuno: «¡Que inventen ellos!» «¡Que investiguen ellos!», clamen els seus deixebles actuals. Que n’hi ha més d’un. Alguns fins i tot són ministres. No debades Joan Fuster, un intel·lectual convertit en enemic pels antiintel·lectualistes que esmentava adés, escrigué un assaig que titulà, precisament, «Contra Unamuno y los demás». Convé rellegir-lo de tant en tant. Intentar viure del passat imperial no sols és ridícul. També és una neciesa. Si voleu ser moderns, benvolguts dirigents polítics, no retalleu en el futur del sistema productiu. Ho estem pagant i ho pagarem molt car.



Tags: innovació.



cerca