Llibres

'Federalisme, personalisme, ecumenisme', de Denis de Rougemont

17/5/2012 Per Joan Alfred Martínez

Federalisme, personalisme, ecumenisme. La inspiració europea
Denis de Rougemont
Traducció i edició de Joan Alfred Martínez Seguí
Editorial Denes, 2011

Denis de Rougemont és un pensador suís que forma part del moviment dels inconformistes de la dècada de 1930. És, a més, un dels autors que, des dels paràmetres de l'humanisme cristià, més va influir en l'europeisme de vocació federalista de la segona postguerra, i un dels principals inspiradors de la idea de l'«Europa de les regions o de les nacions (sense Estat)» des d'inicis dels anys seixanta. La seua originalitat en el si de la filosofia política contemporània, en la línia d'un federalisme sociopolític integral situat molt més enllà del purament juridicoconstitucional, es nodreix tant de la tradició federalista i antiestatalista del republicanisme d'arrel calvinista (Althusius, els Federal Papers nord-americans, tradició política helvètica....) com del socialista P.-J. Proudhon, partidari del mutualisme i el cooperativisme.

Sobre aquests fonaments basteix una idea d'Europa «una i diversa», capaç de superar l'hegemonia dels Estats nacionals com també la visió del mercantilisme dominant.
Federalisme, personalisme, ecumenisme. La inspiració europea inclou una selecció de textos ben significatius de l'escriptor suís. L'antologia del llibre La part del Diable, escrit en 1942, subratlla la necessitat de reflexionar sobre el mal radical i la responsabilitat humana a partir de la terrible experiència dels totalitarismes del segle XX. L'assaig «Definició de la persona» és un dels primers escrits de l'autor, on presenta la matriu filosòfica que inspira tot el seu pensament. Per últim, l'article «Federalisme, personalisme, ecumenisme», pertanyent a la seua etapa de maduresa, lliga magistralment aquests tres conceptes —polític, filosòfic i religiós— en una proposta suggerent a l'hora de superar l'actual crisi civilitzatòria i aportar nous paradigmes de futur.

Més informació:
Denis de Rougemont o el paradigma de la unitat en la diversitatTags: model d'Estat, llibres, cultura democràtica.cerca