Editorial

Una gran ocasió per al valencianisme

1/4/2012 Per Nathalie Torres

En l'Assemblea General Ordinària de l'ACV Tirant lo Blanc, que tingué lloc el proppassat 10 de març, vaig ser elegida presidenta de l'entitat i, tal com estableixen els estatuts de la nostra fundació, vaig passar a ser-ho també de la Fundació Nexe.

És, per tant, en aquesta nova condició de presidenta que m'adrece a tots vosaltres. I és aquesta la millor ocasió per a reportar les paraules amb què vaig agrair la confiança que els meus companys m'han fet i amb què intentí de situar la nostra acció en el context actual.

Al meu entendre, el moment present es mostra com una ocasió que no hauríem de malbaratar, perquè els neguits que ens han preocupat en els darrers anys com a col·lectiu han depassat el nostre àmbit d'actuació i ocupen el bell mig del debat social. En efecte, l'espoli financer, la qualitat democràtica, la participació ciutadana en les preses de decisions, l'estatus social del valencià, és a dir, tots aquells aspectes que afecten la nostra vida diària i dels quals depén una major cohesió social, han esdevingut el centre del debat públic.

El moment és formidable i ho és sobretot per al valencianisme, el polític i el cívic. En el primer cas, els indicis apunten a un creixement del projecte que aglutina, a parts iguals, valencianisme, ecologisme i progressisme, perquè sembla respondre a les demandes socials de transparència en la vida política i d'identificació amb els problemes reals i quotidians dels ciutadans. Tanmateix, l'agenda política obliga a actuar, ben sovint, sota el guiatge de la urgència: per posar un exemple, els desnonaments de milers de famílies per l'impagament de la hipoteca força a obrar de manera distinta a la resta de formacions polítiques, amb la finalitat d'assolir la identificació amb el major nombre possible de ciutadans. Però, simultàniament, hi ha més qüestions que requereixen respostes ràpides, que deixen poc de marge a la reflexió profunda i que acaben sent eslògans, certament eficaços en un context determinat, però perillosament caducs a mitjà i llarg termini.

Pel que fa al valencianisme cívic, no hauria de deixar passar aquesta ocasió per a fer-se visible socialment. La letargia en què havia caigut la societat valenciana sembla que toca fi. La indiferència i l'ensopiment pareix que comencen a deixar pas a la disconformitat i a la negativa a continuar perpetuant un modus operandi als antípodes de la conducta transparent i exemplar que, obligatòriament, hauria de distingir l'actuació pública.

Quin és el nostre paper en aquest context sociopolític? En els últims anys hem treballat per esdevindre el laboratori d'idees del valencianisme i, certament, els treballs que hem presentat darrerament palesen aquesta voluntat. Però no podem limitar la nostra acció únicament a la generació de discurs. Hem de fer un pas més i situar-nos al capdavant dels futurs quadres valencians. I per a aconseguir-ho hem d'ampliar la nostra base social fent partícips del nostre projecte altres entitats valencianistes, però també incorporant persones del món universitari que ens ajuden a completar i millorar el nostre discurs. Tot plegat, hauríem de ser capaços de fer de la nostra una entitat senyera al servei del País Valencià. Perquè aquest és l'origen i, alhora, la destinació de tot plegat: treballar pel nostre país.

Per a molts de nosaltres, és en l'estima per la llengua que ens ensenyaren a parlar on hi ha la llavor de la nostra trajectòria cívica posterior. Un amor per la nostra llengua adobat amb l'orgull de ser valencians. Aquests són els valors en què ens hem fonamentat i que hem sabut acompanyar d'uns principis sense els quals la nostra trajectòria cívica no tindria sentit: la responsabilitat i el compromís nacional. Una responsabilitat que, gràcies al Tirant, transcendeix l'àmbit individual i esdevé un compromís compartit i, per tant, col·lectiu. La nostra responsabilitat col·lectiva és la nostra capacitat per a respondre a unes deficiències nacionals i socials que ens impedeixen assolir la plena sobirania nacional i el que, sens dubte, comportaria aquest assoliment: més democràcia i més prosperitat. És l'acompliment d'aquest deure, que hem fet nostre lliurement, voluntàriament, el que ha donat sentit a vint anys de treball i el que ens esperona a continuar treballant pel nostre país. Confiem fer-ho amb vosaltres, tots.

Nathalie Torres Garcia
Presidenta de l'ACV Tirant lo Blanc i de la Fundació NexeTags: Fundació Nexe.Nathalie Torres

Tags: Fundació Nexe.Articles de Nathalie Torres

24/9/2015
No és un adéu...

26/6/2015
Valencianisme, prosperitat i democràcia per a un país nou

8/6/2015
El valencianisme progressista: l’empoderament autocentrat

21/4/2015
Cinc anys d’idees per a la societat valenciana del futur

12/3/2015
Masculí plural versus femení singular

20/2/2015
La ‘nova’ política

16/1/2015
¿I la llengua?

5/12/2014
Trencar el silenci

cerca