Editorial

Per a collir cal sembrar

6/2/2012 Per David Joan Marí

No fa ni un any des que aparegueren els primers articles en aquesta web i ja comencem a veure els primers fruits de les llavors que hem anat sembrant durant aquest temps. Al llarg de 2011 la Fundació Nexe s’ha erigit com un vertader think tank valencianista, i amb això demostrem que ajuntant rigor amb un punt de vista eminentment valencià es pot produir material intel·lectual realment interessant per al conjunt de la nostra societat.

Organització, planificació, pensament i difusió han estat les passes que ens han dut fins on som ara: la constitució d’una Fundació que donara aixopluc institucional al projecte, una pàgina web amb continguts propis i de tercers, un butlletí de distribució electrònica, l’aposta per la creació de pensament propi amb la col·lecció DEMOS, la participació en diferents activitats presencials, l’efecte multiplicador de les xarxes socials, i moltes persones de grandíssima vàlua treballant pel projecte. A tots els que heu fet possible que arribem fins ací, moltíssimes gràcies!

Això no obstant, no hauríem de caure en estèrils autocomplaences, i sí que hauríem d’entrar a valorar el context actual que propicia una missió com la de la Fundació Nexe. La societat valenciana ha protagonitzat durant les darreres dècades una carrera consumista on l’única qüestió important era guanyar diners ràpidament sense importar el com, ni les conseqüències. Però això hui ha canviat radicalment. La brusca parada d’una economia excessivament especulativa, obri la porta a un escenari de desorientació, a entrar en fase de negació a milers de persones que creien cegament en la totalitat del sistema, i a una necessitat creixent de respostes a preguntes que ni tan sols ens havíem imaginat que existien.

Llevat d’honroses excepcions, durant aquests anys hi ha hagut una manca generalitzada de pensament crític, i quan aquest ha existit, s’ha intentat per tots els mitjans que no es difonguera. Ara, però, tenim un problema ben seriós i d’una magnitud més que considerable, i necessitem reflexions rigoroses per a redreçar el nostre negre futur com a poble. Com que la qualitat de la resposta ha de ser proporcional a la magnitud del problema, ens haurem d’esforçar tots, i molt. En aquesta línia voldria fer esment de l’estudi sobre finançament autonòmic valencià que per a la col·lecció DEMOS de la Fundació Nexe ha escrit Rafael Beneyto sobre un dels principals problemes que patim els valencians: l’injust i injustificable desequilibri que pateix la nostra balança fiscal respecte de l’Estat espanyol. Trobe que és un magnífic exemple del que vol ser la Fundació Nexe: un espai d’articulació de propostes en clau valenciana que aprofiten al conjunt de la nostra societat. Al cap d'un any de començar amb el projecte de la Fundació, el ressò mediàtic que ja està tenint aquest treball ens anima a continuar per un camí que, encara que ha adquirit un protagonisme massa tardà, hauria de ser suficientment transitat els pròxims anys fins al punt de canviar la cultura política dels valencians i fer-la més rigorosa amb els principis, més vigilant amb el dia a dia, i més exigent amb les responsabilitats, tant les personals com les col·lectives.Tags: Fundació Nexe.David Joan Marí

Tags: Fundació Nexe.Articles de David Joan Marí

6/3/2012
Fins prompte

9/1/2012
The PParty is over

4/12/2011
20 anys d’ACV Tirant lo Blanc

2/11/2011
20-11-2011

Levante, 9/10/2011
L'inajornable canvi de paradigma en la política valenciana

5/9/2011
Violència política al País Valencià

6/7/2011
La crisi i les diputacions provincials

cerca