Premsa

Memòria del Centre Econòmic i Social valencià de l'any 2010

28/9/2011
Publicat en CES, setembre del 2011

El Comité Econòmic i Social de la Generalitat valenciana ha fet públic el seu Informe sobre la situació socioeconòmica de la C.V. (només en castellà) referent a l'any 2010.

Entre moltes altres dades, destaquen les dades de convergència econòmica (pàg. 72). En termes de PIB per càpita, el País Valencià ha passat, del 2006 al 2010, del 86,40% al 83,58% de la mitjana europea, i del 91,70% al 88,70% de la mitjana espanyola.

Llegiu les notícies a la premsa:
La Comunitat Valenciana se aleja de Europa en estabilidad, riqueza y productividad (Levante, 28/11/2011)
Editorial: Más lejos d'Europa (Levante, 28/11/2011)
El CES avisa que sostener el Estado de bienestar exige gran sacrificio (El País, 28/11/2011)Tags: economia valenciana.Tags: economia valenciana.cerca