Opinió

El deute públic valencià i el model de finançament autonòmic

28/9/2011 Per Vicent Cucarella

La Generalitat Valenciana acumula un elevat deute públic, que creix amb força des de fa anys. Dos són els arguments habitualment citats per a justificar eixe gran endeutament: “el govern valencià malbarata els recursos” i “el sistema de finançament autonòmic tracta malament els valencians”. Qui defensa el primer argument centra la responsabilitat en el govern valencià, mentre qui defensa el segon l’exonera i desvia la responsabilitat cap als autors del disseny del sistema de finançament.

La meua impressió és que molt probablement tenen raó els uns i els altres. Ara bé, la primera afirmació és difícil documentar-la o, almenys, jo no tinc suficients dades objectives per a fer-ho; però sí que podem analitzar la segona afirmació amb un senzill exercici.

El quadre 1 presenta el rendiment definitiu del sistema de finançament autonòmic per als valencians des del 2002 fins al 2009; és a dir, inclou tot el període de vigència de l’anterior model de finançament i el primer any liquidat del nou model revisat. En el quadre es pot observar l’evolució de la magnitud i es posa en relació amb la població de la Comunitat Valenciana.

Quadre 1. Rendiment del sistema de finançament autonòmic en la Comunitat Valenciana.

  Recursos del sistema
(milions d'euros)
Població Recursos
per càpita
(euros)
2002 7.242 4.223.203 1.715
2003 8.012 4.341.845 1.845
2004 8.938 4.459.265 2.004
2005 10.204 4.579.713 2.228
2006 11.563 4.693.379 2.464
2007 11.782 4.824.568 2.442
2008 9.895 4.950.566 1.999
2009 9.702 5.019.138 1.933

 

Eixa mateixa informació també està disponible per al conjunt de comunitats autònomes de règim comú (quadre 2).

Quadre 2. Rendiment del sistema de finançament autonòmic en el conjunt de comunitats autònomes de règim comú.

  Recursos del sistema
(milions d'euros)
Població Recursos
per càpita
(euros)
2002 71.317 38.530.602 1.851
2003 78.527 39.206.103 2.003
2004 86.290 39.877.351 2.164
2005 97.648 40.567.329 2.407
2006 110.030 41.219.836 2.669
2007 114.357 42.002.357 2.723
2008 99.626 42.702.848 2.333
2009 91.911 43.034.826 2.136

 

Amb una simple comparació es pot advertir que tots els anys la Comunitat Valenciana ha rebut menys recursos per habitant que la mitjana de comunitats autònomes. A partir d’aquesta evidència propose una pregunta: ¿com haguera evolucionat el deute públic si els valencians hagueren tingut els mateixos recursos per càpita que la mitjana? El quadre 3 calcula els recursos addicionals que haguera proporcionat el sistema amb el supòsit d’un mateix tracte en termes per càpita i ho compara amb els increments anuals de l’endeutament.

Quadre 3. Efecte en l’endeutament públic valencià en cas d’haver rebut un finançament autonòmic per càpita igual a la mitjana (milions d’euros).

  Increment anual del deute públic valencià: dades reals Recursos addicionals si s'haguera respectat el finançament mitjà Increment anual del deute si s'haguera respectat el finançament mitjà
2002 606 575 31
2003 1.032 684 348
2004 1.379 711 668
2005 926 820 106
2006 896 965 −69
2007 682 1.353 −671
2008 997 1.654 −657
2009 2.580 1.018 1.562
Acumulat
2002-2009
9.098   1.317

 

Amb aquesta hipòtesi s’observa que durant el conjunt del període l’endeutament sols haguera augmentat en poc més de 1.300 milions d’euros, en compte dels més de 9.000 que ha augmentat en realitat. Fins i tot en alguns anys (2006-2008) no haguera sigut necessari recórrer a l’endeutament.

És evident que aquest és un senzill exercici en un món simplificat, que no té en compte altres circumstàncies secundàries (com l’estalvi en els interessos a pagar, l’efecte de la inflació, la possibilitat d’haver gastat més en tindre més recursos, etc.). No obstant això, el resultat és suficientment aclaridor per a valorar la influència del sistema de finançament autonòmic en l’elevat endeutament de la Generalitat Valenciana.Tags: economia valenciana, finançament autonòmic.cerca