Opinió

Apunts sobre la liquidació del finançament autonòmic del 2009

29/7/2011 Per Vicent Cucarella

Aquesta setmana s’ha fet pública la liquidació del primer exercici del nou model de finançament autonòmic, corresponent a l'any 2009, i la Comunitat Valenciana ocupa l'antepenúltima posició en finançament per càpita. Per darrere sols apareixen Múrcia i Canàries, encara que cal tindre en compte que les illes tenen un règim fiscal propi i possiblement caldria homogeneïtzar les dades.

El finançament per càpita dels valencians és un 9,5% inferior a la mitjana espanyola. La comunitat més ben finançada en relació amb la població és Cantàbria, amb uns recursos per càpita superiors en un 32% als dels valencians. Tot això sense comparar-nos amb les comunitats forals, que tenen règims propis que suposen un greuge comparatiu permanent.

Cal recordar que el 2009 és el primer exercici d'un nou model de finançament, encara que realment no és nou perquè són una sèrie de pegats per a solucionar els problemes que va donar l'anterior. Ja en aquest primer exercici hi ha una diferència de finançament per càpita de més del 38% entre la comunitat que ix més ben parada i la pitjor. Aquesta diferència és menor que la corresponent al 2008, però superior a la que hi havia el 2002, primer exercici de l'anterior model. Esperem que els mecanismes previstos per a controlar l’evolució del sistema eviten que aquest diferencial augmente amb els anys.

Si el finançament autonòmic s’haguera distribuït exclusivament segons la població, la Comunitat Valenciana rebria 1.018 milions d’euros anuals més el 2009. És a dir, se li reconeixerien 10.720 milions d’euros, en compte dels 9.702 ara reconeguts. ¿D’on procedeixen eixes notables diferències?

El punt de partida dels càlculs del nou model de finançament és el respecte a l’statu quo resultant de l’aplicació de l’anterior model. Açò explica que la Comunitat Valenciana comence per davall del que li correspondria segons el pes poblacional en una quantia de 1.358 milions. A continuació el nou model intenta reduir les diferències ocasionades per l’evolució que va tindre l’anterior model i, amb eixa intenció, incorpora nous recursos. Aquests s’agrupen en diferents partides, amb l’objectiu de reforçar l’estat del benestar, ajudar les comunitats amb major dispersió poblacional, també les de menor densitat de població, i col·laborar amb les polítiques de normalització lingüística. La Comunitat Valenciana no participa en dues d’aquestes quatre partides (dispersió i densitat de població), però sí ho fa de manera destacada en les corresponents al reforç de l’estat del benestar i a la normalització lingüística. Com a conseqüència de la distribució d’aquests recursos addicionals integrats en el sistema, la Comunitat Valenciana rep un reconeixement de necessitats de finançament per damunt del seu pes poblacional en una quantia de 168 milions d’euros.

A més a més, el nou model incorpora uns recursos addicionals no integrats directament en el sistema: el fons de competitivitat, el fons de cooperació (dividit en dues partides independents) i una compensació específica segons la disposició addicional tercera de la llei (de la qual sols es beneficien les Illes Balears). La Comunitat Valenciana no es beneficia de cap de les dues partides del fons de cooperació ni de la compensació específica, però sí que es beneficia del fons de competitivitat. Com a conseqüència de la distribució dels recursos d’aquests fons especials, la Comunitat Valenciana rep una quantia que excedeix el seu pes poblacional en 172 milions d’euros.

En definitiva, les novetats del nou model beneficien el País Valencià amb 340 milions per damunt del pes que aquest representa en la població de les comunitats de règim comú; però es queda molt lluny de compensar els 1.358 milions de menys que li atorga l’statu quo anterior. Com a resultat, el 2009 el País Valencià rep 1.018 milions menys del que li correspondria si tots els recursos es repartiren segons la població.Tags: finançament autonòmic.cerca