Documents

'Crecimiento y competitividad', informe BBVA-IVIE

13/7/2011
Publicat en Fundación BBVA, juny del 2011

Informe realitzat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques i la Fundació BBVA.

Aquest Informe fa un diagnòstic de la trajectòria recent de l'economia espanyola i proposa mesures per a recuperar el creixement i entrar en una etapa de desenvolupament continuat, que oferisca a la societat espanyola noves oportunitats de progrés.

Per a retrobar el seu lloc en l'economia global, Espanya necessita una modernització de la seua estructura productiva que implique un ús intensiu dels actius del coneixement i de la innovació i una renovació profunda de les institucions que li donen suport. Ha d'actuar amb urgència des de l'empresa i el sector públic, i recolzar-se en un clima social favorable a les reformes. 

Són cinc els objectius fonamentals: el canvi d'especialització productiva, el reforç de la competitivitat de l'empresa, la reforma de l'educació i de l'ocupació, la recuperació del sistema financer i la redefinició de les principals polítiques públiques.

Encara que els canvis donaran el seu fruit a mitjà termini, han de ser abordats de forma immediata per a no córrer el risc de continuar perdent posicions i desaprofitant les oportunitats que ens ofereix el nostre actual nivell de desenvolupament.

Descarregueu l'informe complet i el resum executiu.Tags: economia.Tags: economia.cerca