Premsa

'Cuando la economía no importa: auge y esplendor de la Alta Velocidad en España', de Daniel Albalate i Germà Bel

3/7/2011
Publicat en Revista de Economía Aplicada Número 55 (vol. XIX), 2011

"La gran protagonista de la política de transport d'Espanya, l'alta velocitat ferroviària, ha aconseguit la seua major esplendor en convertir-se –a la fi de 2010– en la major xarxa de la UE i l'OCDE. No obstant això, les decisions de política d'inversió s'han pres en un context mancat d'una discussió oberta i rigorosa, i en què l'anàlisi econòmica –fins i tot quan ha donat  resultats clars i robusts– ha jugat un paper marginal. La marginalitat de l'efecte de l'anàlisi econòmica sobre la política d'inversió es deu al seu èmfasi quasi exclusiu en els aspectes financers i la reticència a abordar elements multidisciplinaris que –en la pràctica– són els que s'han utilitzat com a arguments persuasius del disseny governamental. Aquest treball proporciona una anàlisi en termes dels objectius i efectes reals de l'alta velocitat, atenent a les seues múltiples dimensions, per a contribuir a fer que l'anàlisi econòmica tinga major impacte en el debat sobre aquesta política pública. Entre aquests aspectes revisem les qüestions relatives al disseny i l'estructura de la xarxa, els costos econòmics i el seu retorn social, com també els impactes ambientals, de mobilitat i territorials"Tags: infraestructures.Tags: infraestructures.cerca